Rakkaus miesten dating nainen fi

The subject matter of this study is the cultural knowledge concerning romantic male-female relationships in autobiographies written by so called ordinary Finnish men and women born between 19.

The research data (98 autobiographies) is selected from two collections by the Finnish Literature Society s folklore archives in the early 1990 s.

Tutkimus nimeää aineiston pohjalta viisi merkitys-kokonaisuutta eli diskurssia, jotka määrittelevät naiseutta, mieheyttä, rakkautta ja seksuaalisuutta.

Romanttisen diskurssin ylin auktoriteetti on elämää suurempi rakkaus, joka tekee elämästä elämisen arvoista.

Tutkimuksessa käy ilmi, että aineiston kirjoittajat jakavat heteroseksuaalisen parisuhteen kulttuurisen mallin iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Myös parisuhteiden konfliktit ovat samoja eri-ikäisillä kertojilla, naisilla ja miehillä: rakkauden puuttuminen, seksuaalisten halujen yhteensovittaminen, kotityöt, lastenhoidon vastuun jakaminen ja taloudelliset ongelmat.

rakkaus miesten dating nainen fi-30rakkaus miesten dating nainen fi-84

Marital love is based on Christian virtues and within marriage sexuality is acceptable.The structure of the analysis follows the structure of the shared knowledge concerning romantic male-female relationship: the first phase of analysis presents the script of a hetero-relationship and then moves into the actual structure, the cultural model of a relationship.The components of the model of relationship are, as mentioned in the title of the research, woman, man, love and sex.Naiset ja miehet nähdään usein biologisesti ja/tai psykologisesti vastakohtaisina toimijoina.Populaaritieteellisiä merkityksiä esitetään usein epäkriittisesti mediassa ja käsitysten auktoriteettina on erehtymättömäksi ajateltu tiede.Rakkaus on parisuhteen tarkoitus ja se oikeuttaa myös seksuaalisuuden, joka mahdollistaa eri sukupuolten hetkellisen yhteensulautumisen.Romanttista diskurssia vahvistetaan erityisesti populaarikulttuurissa. Populaaritieteellinen diskurssi määrittelee parisuhteen sukupuolelle tyypillisen käyttäytymisen toteuttamisen paikaksi.Societal discourse defines the hetero relationship as the mainstay of society.The authority in societal discourse stems from the laws and regulations that control relationship practices.Tutkimuksen aihe on parisuhdetta koskeva kulttuurinen tieto.Työn aineistona ovat vuosien 1901 1965 välillä syntyneiden naisten ja miesten omaelämäkertojen parisuhdekuvaukset, joiden pohjalta rakennetaan heteroseksuaalisen parisuhteen kulttuurinen malli ja nimetään sitä merkityksellistävät diskurssit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “rakkaus miesten dating nainen fi”

  1. For each single member registered with us we have a married one too, some enjoying an open marriage while others get off on the variety and excitement that is available through a discreet sex date.